Επικοινωνία

ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 185 –ΜΟΣΧΑΤΟ

ΤΗΛ :    210 4287212

           

FAX:   210 4287270