ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ

Η κατασκευαστική εταιρεία  ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημοσίων και τεχνηκωνΙδιωτικών έργων στην περιοχή της Αττικής αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Υδραυλικών, Οδοποιίας , Σιδηροδρομικών, Λιμενικών , Ενεργειακών και Εξειδικευμένων Κατεδαφίσεων.

Η άρτια τεχνογνωσία των στελεχών της εταιρείας καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία επιτρέπουν την ανάληψη μεγάλων και σύνθετων τεχνικών έργων στη Ελλάδα και στο εξωτερικό και την έγκυρη και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση τους.